Rocznik Białostocki, Tom III

Rocznik Białostocki

Tom III

Том: Tom III

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 1962

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Памеры: 588 s., 23 cm

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [998]

Antoni Mąсzak, Robotnicy rolni z Mazowsza i Podlasia na Żuławach w początkach XVI wieku Antoniewicz J., O kilku importach prowincjonalnorzymskich i kultury „wenedzkiej", znalezionych na obszarach plemiennych Jaćwieźy Antoniewicz J., Odkrycie grobu rolnika jaćwieskiego z narzędziami produkcji z okresu rzymskiego Danuta Jaskanis, Materiały z badań wszesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Podroś koło Wołkowyska w BSRR Dzierżykray-Rogalski T., Analiza kości z i^robu rolnika jać w haskiego z okresu rzymskiego ze Szwajcarii pod Suwałkami. Dzierżykray-Rogalski T., Analiza szczątków kostnych znalezionych w latach 1958/59 w grobach ciałopalnych z V-VI wieku n. e. w miejsc. Osowa pow. Suwałki Jan Jaskanis, Wyniki badań cmentarzyska kurhanowego we wsi Osowa, pow. Suwałki w latach 1960-1961 Jerzy Wiśniewski, Jeszcze raz o domniemanych śladach osad jaćwieskich Jerzy Wiśniewski, Nieznany oryginał dokumentu lokacji Augustowa z 1557 r Marian J. Lech, Milicja Radziwiłłów jako oręż feudałów w walce z ruchami chłopskimi na Białorusi i Litwie Mieczysław Tanty, Z nowszych prac o Konstantym Kalinowskim Mirosław Wierzchowski, Z dziejów polskich organizacji spiskowych na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy w latach 1848-1849 Paweł Кorzес, Pogrom białostocki w 1906 r. i jego polityczne reiperkusje Stanisław Alexandrowicz, Ordynacja miasteczka Lubcza z 1647 roku. Stanisław Kalabiński, Ruch robotniczy w białostockim okręgu przemysłowym w latach 1894-1806

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Alexandrowicz Stanisław, Ordynacja miasteczka Lubcza z 1647 roku.

Antoniewicz J., O kilku importach prowincjonalnorzymskich i kultury „wenedzkiej", znalezionych na obszarach plemiennych Jaćwieźy

Antoniewicz J., Odkrycie grobu rolnika jaćwieskiego z narzędziami produkcji z okresu rzymskiego

Cieślak Tadeusz, „Przyjaciel Ludu Łęcki" w latach 1842-1845

Dzierżykray-Rogalski T., Analiza kości z i^robu rolnika jać w haskiego z okresu rzymskiego ze Szwajcarii pod Suwałkami.

Dzierżykray-Rogalski T., Analiza szczątków kostnych znalezionych w latach 1958/59 w grobach ciałopalnych z V-VI wieku n. e. w miejsc. Osowa pow. Suwałki

Jaskanis Danuta, Materiały z badań wszesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Podroś koło Wołkowyska w BSRR

Jaskanis Jan, Wyniki badań cmentarzyska kurhanowego we wsi Osowa, pow. Suwałki w latach 1960-1961

Kalabiński Stanisław, Ruch robotniczy w białostockim okręgu przemysłowym w latach 1894-1806

Lech Marian J., Milicja Radziwiłłów jako oręż feudałów w walce z ruchami chłopskimi na Białorusi i Litwie

Mąсzak Antoni, Robotnicy rolni z Mazowsza i Podlasia na Żuławach w początkach XVI wieku

Pawluк Wojciech, Położenie chłopów w dobrach boćkowskich w II połowie XVIII wieku

Szymański Stanisław, Antoni Joan Herliczka, czeski malarz XVIII stulecia w Białymstoku

Szymański Stanisław, Uwagi malarza białostockiego S. A. Mirysa o medycynie

Tanty Mieczysław, Z nowszych prac o Konstantym Kalinowskim

Wierzchowski Mirosław, Z dziejów polskich organizacji spiskowych na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy w latach 1848-1849

Wiśniewski Jerzy, Jeszcze raz o domniemanych śladach osad jaćwieskich

Wiśniewski Jerzy, Nieznany oryginał dokumentu lokacji Augustowa z 1557 r

Кorzес Paweł, Pogrom białostocki w 1906 r. i jego polityczne reiperkusje

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »