Życie monastyczne w Rzeczypospolitej

Życie monastyczne w Rzeczypospolitej

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2001

Рэдактар: Mironowicz Antoni, Pawluczuk Urszula, Chomik Piotr

Мастацкі рэдактар: Martyniuk Ewa

Выдавец: Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologi Uniwersytetu w Białymstoku

Памеры: 276 s.

ISBN: 83-902928-8-2

Катэгорыя: Гісторыя; Культура; Рэлігія

Кнігазбор: прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Дадатковая даведка: Recenzent: Prof. dr hab. Jerzy Urwanowicz

Życie monastyczne odgrywało i odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu Kościoła wschodniego. Klasztory zawsze były źródłem życia duchowego, stając się w ten sposób fundamentem chrześcijaństwa. Ośrodki klasztorne wpływały na kształt prowadzonej przez państwo polityki. Mnisi cieszyli się niekwestionowanym autorytetem. Wpływali na postawy całego społeczeństwa. Życie monastyczne zapoczątkował św. Antoni Wielki (zm. 356 r.). Monastycyzm zaczął kształtować się głównie na terenie Górnego Egiptu. Największy ośrodek zakonny św. Katarzyny powstał na Półwyspie Synajskim. Wielkie zasługi w rozwoju monastycyzmu położył mnich Pachomiusz (zm. 347 r.), który postulował wypełnianie słów Ewangelii poprzez życie we wspólnocie. Działania Pachomiusza doprowadziły do stworzenia przez niego pierwszej reguły zakonnej porządkującej w szczegółach zasady życia monastycznego. Reguła św. Pachomiusza po udoskonaleniu przez św. Bazylego Wielkiego (zm. 379 r.) stała się obowiązującą w całym Cesarstwie Bizantyjskim. (Wprowadzenie, fragment)

Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)

Зьмест

Aleksy Kuryłowicz Ks., Prawosławne ośrodki zakonne na ziemiach polskich w okresie powojennym

Chomik Piotr, Monaster kupiatycki jako ośrodek kultowy cudownej ikony Matki Bożej

Gil Adrzej, Monastery prawosławnej eparchii chełmskiej od XIII do końca XVI wieku

Grzegorz, Biskup, Wielcy Ojcowie życia monastycznego na Rusi

Jakub, Biskup, Monastycyzm wschodni

Kempa Tomasz, Fundacje monasterów prawosławnych w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku

Małaszewski Dariusz, Niektóre aspekty życia monastycznego na terenie diecezji włodzimiersko-brzeskiej do końca XVI wieku

Mironowicz Antoni, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej

Pawluczuk Urszula, Monastery wołyńskie w okresie międzywojennym

Smyk-Kojło Anna, Stosunek ośrodków zakonnych do reform patriarchy Nikona

Sosna Grzegorz ks., Monaster krasnostocki

Surynowicz Halina, Życie monastyczne na Grodzieńszczyźnie w XIX wieku

Trofimiuk Ewa, Monastery połockie do końca XVI wieku

Utrutko Ludmiła, Monastery na terenie eparchii białoruskiej w XVII wieku

Нікалаеў Мікалай, Лаўрышаўскі манастрыр як цэнтр беларускай культуры