Stosunki polsko-białoruskie

Stosunki polsko-białoruskie

Historia i współczesność

Том: 2

Месца выхаду: Kraków

Дата выхаду: 2013

Рэдактар: Michaluk Dorota

Выдавецкая сэрыя: Białoruś - Polityka, Historia, Kultura

Памеры: 268 s.; 23 cm.

ISBN: 978-83-7730-105-0

Катэгорыя: Гісторыя; Культура; Палітыка; Грамадзтва

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3105]

Дадатковая даведка: Recenzenci: Andrzej Leon Sowa, Zbigniew Karpus

Praca zbiorowa pt. „Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność" wydana pod redakcją Doroty Michaluk w wydawnictwie Avalon to drugi tom studiów z serii: „Białoruś: historia-kultura-polityka". W pracy zaprezentowano kilkanaście artykułów poświęconych zagadnieniom polsko-białoruskich związków historycznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych od czasów nowożytnych po współczesne. Ich autorami są znani historycy, politolodzy, socjolodzy i literaturoznawcy specjalizujący się w problematyce białoruskiej z ośrodków naukowych w Toruniu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Mińsku, Grodnie, Homlu: Andrej Czarniakiewicz, Michał Erenz, Helena Głogowska, Jazep Januszkiewicz, Antonina Kozyrska, Ryhor Łaźko, Oleg Łatyszonek, Wojciech Materski, Mikałaj Miazha, Dorota Michaluk, Eugeniusz Mironowicz, Ryszard Radzik, Wojciech Śleszyński, Olesia Teterska, Siarhiej Tokć, Andrej Waszkiewicz, Anatol Wialiki.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Erenz Michał, Białoruś w latach 1991-1999: wyznanie a narodowość

Głogowska Helena, Stosunki polsko-białoruskie w latach 1989-2004

Kozyrska Antonina, Język białoruski w Kościele rzymskokatolickim na Białorusi na początku XX wieku

Łatyszonek Oleg, Narodziny białoruskiej świadomości historycznej

Materski Wojciech, Druga Rzeczpospolita wobec problemu stosunków dyplomatycznych z Białorusią

Michaluk Dorota, Białoruski ruch narodowy wobec polskiej polityki wschodniej wiatach 1918-1919

Michaluk Dorota, Wstęp

Mironowicz Eugeniusz, Obóz sanacyjny wobec problemu białoruskiego w przededniu drugiej wojny światowej

Radzik Ryszard, Stosunki polsko-białoruskie w ХІХ-ХХ wieku w oczach socjologa

Śleszyński Wojciech, Między asymilacją narodową a państwową. Polityka władz polskich w stosunku do białoruskiej mniejszości narodowej w latach 1920-1939

Teterska Olesia, Polsko-białoruskie stosunki gospodarcze w latach 1991-2004

Вашкевіч Андрэй, Токць Сяргей, Дзяржаўныя ўраднікі і беларускія актывісты ў „крэсовым” мястэчку міжваеннай польскай дзяржавы: ўзаемадачыненьні і стэрэатыпы

Вялікі Анатоль, Беларускія і польскія перасяленні з саракавых і пяцідзестятых гaдaj XX ст.: Параўнаўчы аналіз

Лазько Рыгор, Літоўска-беларуская „буферная” рэспубліка на польска-савецкіх перагаворах вясной 1919 г.

Мязга Мікалай, Беларусь як поле геапалітычнай барацьбы паміж Польшчай i СССР у 1921-1926 гады

Чарнякевіч Андрэй, Сільвестр Ваявудскі і беларускі нацыянальны рух 1919-1933 гг.

Янушкевіч Язэп, „Вылучаецца езуіцкім характарам”: палітычная дзейнасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча