Białostocki Przegląd Kresowy, Tom IV

Białostocki Przegląd Kresowy

Słowiańszczyzna w badaniach filologicznych

Tom IV

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 1996

Рэдактар: Nosowicz Jan Franciszek

Выдавец: Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku. Instytut filologii wschodniosłowiańskiej

ISSN: 1232-6720

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1185.]

W 1996 r. ukazał się IV tom „Białostockiego Przeglądu Kresowego”(„BPK”) . Dla osób niezorientowanych w strukturze organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku trudno będzie ustalić, kto wydaje „BPK”. Na okładce widnieje informacja, że Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich, na tytułowej stronie, że Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Pismo w założeniu wydawców ma publikować „prace z zakresu kontaktów językowych i literackich polsko-wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych stosunków kulturalnych pogranicza Polski północno-wschodniej z jej najbliższymi sąsiadami”. Wśród autorów są językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i historycy z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy. Treść zamieszczonych materiałów w IV tomie „BPK” jest bardzo różnorodna pod względem wartości naukowej. Oprócz opracowań powstałych z zachowaniem zasad warsztatu naukowego, w zeszycie zamieszczone są też materiały o charakterze zbliżonym do publicystyki. Również forma opisu naukowego autorów z Białorusi, Ukrainy, Rosji różni się od zasad przyjętych w Polsce i jest charakterystyczna dla tradycji obszaru postradzieckiego. Wiele artykułów posiada jednocześnie wielką wartość poznawczą dla badaczy literatury, kultury i historii wspomnianego na wstępie pogranicza. Takim jest niewątpliwie tekst Marii Brzeziny o stosunku Rosjan do języka polskiego w świetle literatury pisanej po powstaniu styczniowym. Prawdopodobnie identyczny tekst mógłby powstać na temat stosunku Polaków do języka biało

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Białostocki Przegląd Kresowy

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

ABRAMOWICZ Zofia, DACEWICZ Leonarda, KLASYFIKACJE NAZWISK W POLSKIEJ LITERATURZE ONOMASTYCZNEJ

ANANICZEW Aleksander, МИР ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ: РУССКИЕ, БЕЛОРУССКИЕ, УКРАИНСКИЕ ТИНЕЙДЖЕРЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА „ВМЕСТЕ"

ANANJEWA Natalia, KILKA UWAG O CZASOWNIKU W POLSKICH GWARACH OKOLIC WIDZ

BRZEZINA Maria, STOSUNEK ROSJAN DO JĘZYKA POLSKIEGO (W ŚWIETLE POSTYCZNIOWYCH DZIEŁ LITERACKICH)

CHARKIEWICZ Jarosław, WYBRANE PROBLEMY STOSUNKU STARSZYCH SŁOWIANOFILÓW DO SPRAW POLSKICH

CHODUBSKI Andrzej, POŁOŻENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ NA BIAŁORUSI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

CYBULKIN Władimir , KRĘCZ T.W., К ПРОБЛЕМАМ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В СУБЭТНОЛЕКТЕ ХАРЬКОВА XVII - ПЕРВ. ПОЛ. XVIII ВВ

GŁOGOWSKA Helena, BIAŁORUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI KULTURALNE W LATACH 20-TYCH XX w

KONON Władimir, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЧЕТЫРЕХ КУЛЬТУР: эстетика Эусебиуша Словацкого

KOWALSKA Hanna, RUŚ XVII WIEKU. SPOTKANIE DWÓCH KONCEPCJI JĘZYKA I SPOSOBÓW MYŚLENIA

KOZYRIEW Władimir, ЛЕКСИКА "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" В СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ И ДИАЛЕКТАХ

LAPINSKIENE Alma, З ЛІТАРАТУРНЫХ КАНТАКТАЎ ВІЛЬНІ

ŁAPIN Iwan, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНТРАПУНКТЫ "ВСТРЕЧИ КУЛЬТУР ПОДХОДЫ К СОПОСТАВЛЕНИЮ

ŁAZUKA Boris, АСАБЛІВАСЦІ СТЫЛЕЎТВАРЭННЯ Ў БЕЛАРУСКіМ МАСТАЦТВЕ XVI- XVIII СТАГОДЗЗЯЎ

ŁUCZUK Taras, ПОЛЬСЬКЕ УКРАІНОФіЛЬСТВО ХІХст.

NOSOWICZ Jan Franciszek, Z PROBLEMATYKI BADAŃ NAD SŁOWNICTWEM JĘZYKÓW BLISKOPOKREWNYCH

RADZIK Ryszard, KONSTANTY KALINOWSKI - REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ NARODOWĄ POSTACI POLSKO-BIAłORUSKIEGO POGRANICZA

RUDZIEWICZ Irena, WSPÓŁPRACA FRANCISZKA BAHUSZEWICZA Z PETERSBURSKIM „KRAJEM"

SIEGIEŃ Bazyli, KONSTRUKCJE SKŁADNIOWE Z PRZYIMKIEM „DLA" W GWARACH BIAŁOSTOCCZYZNY, W JĘZYKACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH IW JĘZYKU POLSKIM

SIEMIANCZUK Gienadź, ГІСТОРЫЯ ПРАВАСЛАВСКАЙ ЦАРКВЫ БЕЛАСТОЧЧЫНЫ Ў ФОНДАХ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯЖАЎНАГА ГІСТАРЫЧНАГА АРХІВА Ў ГРОДНЕ.

SŁOMIŃSKI Kazimierz, ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I JEGO KULTUROWE KONTEKSTY

SZERSZUNOWICZ Wacław, ZWYCZAJE POGRZEBOWE LUDÓW TURECKICH NA TLE ICH WIERZEŃ

ZIELIŃSKA Nadzia, УКРАНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ СТИЛЬ: ПОЛЕ ВЗАЕМОДІІ СЛОВІН'ЯНСЬКИХ MOB И КУЛЬТУР

ZWONARIOWA Loła, "ЖИВОТ", ЖИЗНЬ" И СМЕРТЬ В ВИРШАХ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО