Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Том: Tom X

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1971

Рэдактар: Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: PWN

Памеры: 542 s., 25 cm

Copyright © 1971 by Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2263]

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. Czeczuga B., Czterystalecie spisania regestru (1569—1969) i znaczenie tego dokumentu dla limnologii Filipowicz Z., Tygodnik „Ziemia Suwalska" z 1919 r. Filipowicz Z., Wystawa archeologiczna w Szwajcarii, w pow. suwalskim Głosik J., Problematyka neolitu Polski północno-wschodniej Gnatowski M., Współdziałanie mieszkańców okręgu białostockiego z partyzantką radziecką Górska I., Wyniki badań sondażowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Niewiarowie, pow. moniecki, przeprowadzonych w 1968 r Grochowska I., Inwentarz dóbr szczuczyńskich z lat 1810-1811 Gruszecki S., Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta Jaskanis D., Grób kultury amfor kulistych odkryty w Brodowie, pow. grajewski Kalabiński S., Białostockie organizacje SDKPiL, PPS, Bundu, socjalistów-rewolucjonistów i anarchistów w latach 1901-1903 Kosieradzki H., Położenie robotników zatrudnionych w Elektrowni Białostockiej w latach 1910—1939 Kosztyła Z. i Zabłotniak R., Formowanie jednostek Ludowego Wojska Polskiego w Białymstoku w 1944 Kowalczyk

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji

Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki

Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego

Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r.

Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w.

Czeczuga B., Czterystalecie spisania regestru (1569—1969) i znaczenie tego dokumentu dla limnologii

Filipowicz Z., Tygodnik „Ziemia Suwalska" z 1919 r.

Filipowicz Z., Wystawa archeologiczna w Szwajcarii, w pow. suwalskim

Głosik J., Problematyka neolitu Polski północno-wschodniej

Gnatowski M., Współdziałanie mieszkańców okręgu białostockiego z partyzantką radziecką

Górska I., Wyniki badań sondażowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Niewiarowie, pow. moniecki, przeprowadzonych w 1968 r

Grochowska I., Inwentarz dóbr szczuczyńskich z lat 1810-1811

Gruszecki S., Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta

Jaskanis D., Grób kultury amfor kulistych odkryty w Brodowie, pow. grajewski

Kalabiński S., Białostockie organizacje SDKPiL, PPS, Bundu, socjalistów-rewolucjonistów i anarchistów w latach 1901-1903

Kosieradzki H., Położenie robotników zatrudnionych w Elektrowni Białostockiej w latach 1910—1939

Kosztyła Z. i Zabłotniak R., Formowanie jednostek Ludowego Wojska Polskiego w Białymstoku w 1944

Kowalczyk J., Tło i przebieg wydarzeń wiosną 1924 r. na Kurpiach

Majeскi H., Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Białymstoku w latach 1968—1969

Odoj R., Sympozjum archeologów w Olsztynie

Radiukiewicz J., Rozwój bibliotek pedagogicznych w woj. białostockim w okresie 25-lecia Polski Ludowej (1944—1969)

Śnieżko A., Wspomnienie o Józefie Jodkowskim

Sokołowska Z., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w latach 1968—1969

Sokołowska Z., Sesja Białostockiego Towarzystwa Naukowego przedstawiająca dorobek naukowy Białostocczyzny w 25-leciu PRL

Wiśniewski J., Pierwotna forma nazwy jeziora Wigry

Zienkiewicz K., Różnice pomiędzy współczesną rodziną podlaską chłopską a szlachecką ze szczególnym uwzględnieniem instytucji małżeństwa

Сhilmon K., Wczesnośredniowieczne kurhany w Czajach-Wólce, pow. siemiatycki