Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XXV

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XXV

Том: tom XXV

Месца выхаду: Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Дата выхаду: 1990

Рэдактар: Lergetporer-Jakimow Anna

Рэдакцыйная калегія: Łossowski Piotr i inni

Выдавец: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Выдавецтва/ друкарня: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Памеры: 246 s., 25 cm

ISSN: 0081-7082

Copyright © 1990 by Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [955.]

* Bergmanowa A., O pisarzach i dziennikarzach żydowskich pochodzących z Białorusi * Bułhak H., Konferencja wojskowa polsko-rumuńsko-francuska w Warszawie (7-8 IV 1924 r.). Geneza, przebieg, rezultaty / Военная польско-румынско-француэская конференция в Варшаве (7-8 апреля 1924 г.). Генезис, ход, результаты * Garlicka A., Brytyjskie próby zneutralizowania Bułgarii w przededniu II wojny światowej / Попытки нейтрализировать Болгарию накануне второй мировой войны * Garlicka A., M. K. Kamiński, M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939 * Kamiński M. K., Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wobec kryzysu rządowego w lutym 1948 r. w Czechosłowacji / Отношение Великобритании и Соединенных Штатов к правительственному кризису в феврале 1948 г. в Чехословакии * Koko E., PPS wobec kwestii ukraińskiej w okresie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej w 1922 r. / Отношение ППС к украинскому вопросу в период выборов Сейма и Сената и выборов президента Польской Республики в 1922 г * Koźmiński M., S. Szakaly, A magyar katonai elit 1938-1945 * Łossowski P., J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie * Łysakowski P., H. Holborn, History of Modern Germany. Reformation, 1648-1840, 1840-1945 * Materski W., Gruzja i wielkie mocarstwa (1919-1921) / Грузия и великие державы (1919-1921) * Materski W., W.L. Israelian, Dipłomatija w gody wojny (1941-1945) * Osuchowski J., G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Bergmanowa A., O pisarzach i dziennikarzach żydowskich pochodzących z Białorusi

Bułhak H., Konferencja wojskowa polsko-rumuńsko-francuska w Warszawie (7-8 IV 1924 r.). Geneza, przebieg, rezultaty / Военная польско-румынско-француэская конференция в Варшаве (7-8 апреля 1924 г.). Генезис, ход, результаты

Garlicka A., Brytyjskie próby zneutralizowania Bułgarii w przededniu II wojny światowej / Попытки нейтрализировать Болгарию накануне второй мировой войны

Garlicka A., M. K. Kamiński, M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939

Kamiński M. K., Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wobec kryzysu rządowego w lutym 1948 r. w Czechosłowacji / Отношение Великобритании и Соединенных Штатов к правительственному кризису в феврале 1948 г. в Чехословакии

Koko E., PPS wobec kwestii ukraińskiej w okresie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej w 1922 r. / Отношение ППС к украинскому вопросу в период выборов Сейма и Сената и выборов президента Польской Республики в 1922 г

Koźmiński M., S. Szakaly, A magyar katonai elit 1938-1945

Łossowski P., J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie

Łysakowski P., H. Holborn, History of Modern Germany. Reformation, 1648-1840, 1840-1945

Materski W., Gruzja i wielkie mocarstwa (1919-1921) / Грузия и великие державы (1919-1921)

Materski W., W.L. Israelian, Dipłomatija w gody wojny (1941-1945)

Osuchowski J., G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Śliwowska W., Dwie książki o epoce Aleksandra II

Smoleń M., M. Tanty, Rewolucja rosyjska a sprawa polska 1917-1918

Tomaszewski J., Byłgarskite dyrżawni institucii 1879-1986

Tomaszewski J., Nowe publikacje historyczne o T. G. Masaryku

Znamierowska-Rakk E., S. Damianów, Bylgarija i bałkanskite strani po wreme na wojnite 1912-1918

Znamierowska-Rakk E., Sprawa dostępu Bułgarii do Morza Egejskiego w polityce bułgarskiej 1919-1923/ Вопрос доступа Болгарии к Эгейскому морю в болгарской политике 1919-1923